Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Accións contra a discriminación

Unha nova rede de asistencia e un certame a favor da diversidade son algunhas propostas para fomentar a igualdade de oportunidades
Por Azucena García 28 de Xullo de 2010
Img ecuatorianos listado
Imagen: Guido Alvarez

Un 58% dos cidadáns descoñece os dereitos que asisten ás vítimas de discriminación. Estas poden selo por motivo de discapacidade, idade, xénero, orientación sexual, orixe étnica, racial, relixioso ou outros, pero a miúdo non saben que facer cando se vulneran os seus dereitos fundamentais. Diversos organismos, leis e iniciativas deféndenlles en todo o país e no ámbito da Unión Europea. A rede de servizos de asistencia a vítimas de discriminación por orixe racial ou étnica é a última acción que se puxo en marcha.

Img ecuatorianos

A igualdade de trato e oportunidades é a base da convivencia. Con todo, a discriminación está presente no día a día. Os motivos son varios, pero tamén os instrumentos para combatelos. A comezos de xullo, o Consello para a Promoción de Igualdade de Trato e Non Discriminación das Persoas por Orixe Racial ou Étnica impulsou a rede de servizos de asistencia a vítimas de discriminación. O seu obxectivo é emprender accións para evitar posibles situacións de discriminación. Para iso, informará e sensibilizará aos cidadáns sobre os dereitos e obrigacións das persoas, detectará casos de discriminación e ofrecerá apoio e asesoramento ás persoas cuxos dereitos se vulneren.

Diversas ONG mostráronse favorables á citada rede. Cruz Vermella Española, Fundación Secretariado Xitano, Movemento contra a Intolerancia, Movemento pola Paz, o Desarmamento e a Liberdade, Cepaim, Rede Acolle e Unión Romaní deron o visto e prace ao proxecto, que pretende paliar cifras como as recollidas pola Axencia de Dereitos Fundamentais da Unión Europea. Segundo esta entidade, o 80% das persoas que senten discriminadas pola súa situación de inmigrantes non saben “nin onde acudir, nin que facer en defensa dos seus dereitos”.

Igualdade de trato

O dereito á igualdade de trato implica a ausencia de discriminación. Esta pode ser directa e indirecta e, cando se comete, ataca á dignidade das persoas. A propia lexislación recoñece o principio de igualdade de trato e distingue entre:

  • Discriminación directa. Unha persoa recibe un trato menos favorable que outra nunha situación análoga ou similar.

  • Discriminación indirecta. Unha disposición legal ou regulamentaria, unha cláusula convencional ou contractual, un pacto individual ou unha decisión unilateral poden ocasionar unha desvantaxe particular a unha persoa.

  • Acoso discriminatorio. Calquera conduta relacionada cunha causa de discriminación, cuxo obxectivo ou consecuencia sexa atentar contra a dignidade dunha persoa e crear unha contorna intimidatorio, humillante ou ofensivo.

  • Orde ou instrución de discriminar. Calquera orde de discriminar dada a unha persoa.

Para evitar a discriminación en calquera das súas formas, diversos organismos traballan cada día en favor da igualdade. É o caso das Unidades de Igualdade, creadas para desenvolver as funcións relacionadas con este principio entre homes e mulleres na Administración Xeral do Estado, “en todas as áreas e niveis de actuación de todos os departamentos ministeriais”. Entre as súas funcións, destacan: elaborar estudos, asesorar, fomentar o coñecemento do principio de igualdade e velar pola súa aplicación efectiva.

Diversos centros en todo o país prestan asistencia, asesoran ou promoven medidas para o fin da discriminación

De face aos cidadáns, o Consello para a igualdade de trato e non discriminación promociona leste mesmo principio desde outubro do pasado ano nos ámbitos da educación, a sanidade e o acceso a bens e servizos -vivenda, emprego e ocupación-. Está composto tanto por representantes de todas as administracións públicas como polas entidades que traballan pola igualdade de trato e non discriminación e os axentes sociais. As súas funcións son: prestar asistencia independente ás vítimas de discriminación pola súa orixe racial ou étnica, realizar análise e estudos, promover medidas que contribúan ao fin da discriminación e elaborar unha memoria anual.

Os CREADI, Centros de Recursos Antidiscriminación, contan con servizos de atención xurídica, psicolóxica, información e asesoramento, mediación e outros. Todos están relacionados coa atención a vítimas do racismo e a xenofobia, pero en diferentes ámbitos: discapacidade, idade, xénero, orientación sexual, orixe étnica ou racial, relixión e conviccións. O Observatorio Español do Racismo e a Xenofobia dispón da listaxe de centros en todo o país, divididos por tipo de servizo e ámbito de discriminación.

Certame contra a discriminación

Img gentediversa3 articulo

Unha canción, unha curtametraxe, un monólogo ou unha peza teatral son eficaces para loitar pola igualdade. O certame “Sae a escena contra a discriminación!” celebra este ano a súa segunda edición co obxectivo de “sensibilizar á sociedade e fomentar a acción en favor da igualdade de trato e oportunidades entre todas as persoas”. O próximo 10 de decembro en Madrid organizarase un evento no que tomarán parte todos os gañadores.

Os participantes deberán preparar unha peza, gravala en vídeo e enviala por correo electrónico e postal de acordo ás bases. Ata o próximo 25 de novembro, as pezas subiranse á páxina web do concurso, desde onde os internautas as poden ver e votar. Un grupo de expertos xulgará ás máis votadas e elixirá as pezas gañadoras.

Con esta iniciativa, preténdese fomentar a sensibilización social, concienciar á cidadanía dos efectos negativos da discriminación e os efectos positivos da diversidade, propiciar a reflexión e o debate, ademais de pór de manifesto a vulnerabilidade dalgúns grupos sociais. Por este motivo, o contido deberá estar relacionado cunha mensaxe positiva sobre a diversidade e contra a discriminación por motivos de orixe racial ou étnica, sexo, relixión ou crenzas, idade, discapacidade, orientación sexual, identidade de xénero ou calquera outra circunstancia persoal ou social.