Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

As 10 habilidades para a vida

O desenvolvemento destas habilidades favorece que as persoas sexan capaces de elixir estilos de vida saudables
Por Montse Arboix 16 de Setembro de 2016
Img habilidades vida diaria hd
Imagen: weerapat

As persoas, como seres sociais, ven obrigadas a establecer relacións cos seus semellantes, xa sexa na contorna familiar, educativo, laboral ou de lecer. Con todo, non sempre é fácil desenvolverse nun determinado contexto social. E non é debido á falta de capacidades, senón porque non se adquiriron as habilidades necesarias para facelo. Dentro do ámbito da saúde, demostrouse que ensinar a desenvolver estas habilidades é a forma máis eficaz para establecer comportamentos saudables, tanto de maneira individual como colectiva. A continuación descríbese que son e cales son as 10 habilidades para a vida.

Img habilidades vida diaria art
Imaxe: weerapat

Que son as habilidades para a vida?

Definicións que ilustren o significado de habilidades hai moitas. Algúns autores refírense a elas como as destrezas para conducirse pola vida de maneira hábil e competente, dentro das posibilidades sociais e culturais de cada un: actúan como ligazón entre os factores que motivan o coñecemento, as actitudes e os valores; promoven que se xeren factores de protección fronte a problemas psicosociais derivados da contorna; e axudan a saber como enfrontarse ás esixencias e desafíos que a vida pon diante.

En xeral, identifícanse tres clases de habilidades: as sociais ou interpersoais (como a comunicación asertiva ou a empatía), as cognitivas (como a toma de decisións ou o pensamento crítico) e as habilidades para o manexo das emocións (como a tensión).

Habilidades para a promoción da saúde

As habilidades foron adoptadas como estratexia de promoción da saúde, sobre todo en países de América Latina e Caribe, como liña de traballo da Organización Mundial da Saúde (OMS) e da Organización Panamericana da Saúde (OPS), que na década dos anos 90 -e só centrado en destrezas psicosociais- comezou a difundir materiais pedagóxicos deseñados en promover estas habilidades nos centros educativos.

A partir de entón, a evidencia científica ha ido sinalando que o ensino e a aprendizaxe destas habilidades son ferramentas máis eficaces para previr comportamentos daniños, que as intervencións illadas dirixidas a problemas específicos. De feito, a OMS reporta que os programas deseñados co obxectivo de que os adolescentes adquiran habilidades para unha vida saudable, ademais de evitar o tabaquismo, melloran as relacións cos profesores e o rendemento académico e diminúen as faltas de asistencia ao centro educativo. Mesmo, demostraron ser mediadoras nas condutas problemáticas.

Así, dentro do enfoque de promoción de saúde, as habilidades para a vida inciden nos determinantes de saúde -circunstancias en que as persoas nacen, crecen, viven, traballan e envellecen, incluído o sistema de saúde, as políticas, a repartición do poder e os recursos- e favorecen que as persoas sexan capaces de elixir modos de vida saudables e un óptimo benestar físico, social e psicolóxico. Por exemplo, contribúen a mellorar a contorna, a interactuar cos semellantes e a adquirir boas prácticas de alimentación e actividade física, entre outras.

As 10 habilidades, unha a unha

Segundo a OMS, as habilidades para a vida diaria son as seguintes:
1. Autoconocimiento. Capacidade de coñecerse, de saber as propias fortalezas, debilidades, actitudes, valores e recursos persoais e sociais con que uno conta para a vida e para enfrontarse á adversidade. É descubrir aquilo que se quere e aquilo que non.

2. Manexo de emocións e sentimentos. A habilidade para explorar as propias emocións e saber como xestionalas inflúe no comportamento das persoas. As de máis difícil manexo, como a ira e a violencia, poden ter resultados nocivos para a saúde, sobre todo, nos máis novos.

3. Manexo da tensión e a tensión. É a habilidade de recoñecer as circunstancias da vida que causan tensión para afrontalas de maneira construtiva e eliminalas ou reducilas de forma saudable.

4. Comunicación asertiva. Capacidade de expresar con claridade o que se pensa, sente ou necesita, autoafirmando os propios dereitos, sen deixarse manipular nin manipular aos demais. É a forma de comunicación máis eficiente.

5. Empatía. A habilidade para imaxinar como é a vida doutra persoa e que sente e porse no seu lugar para comprender mellor as súas reaccións, emocións e opinións. Ter empatía axuda a aceptar a diversidade e mellora as relacións interpersoais. Ser empático tamén involucra as emocións propias: se sente o que senten os demais é porque se comparten sentimentos.

6. Relacións interpersoais. Capacidade de establecer e manter relacións interpersoais para interactuar de modo positivo coas persoas da súa contorna, sobre todo familiar, e, á vez, terminar coas relacións que sexan tóxicas, isto é, que bloqueen o propio crecemento persoal.

7. Manexo de conflitos. Aceptando que o conflito é parte da condición humana, o reto está en desenvolver estratexias construtivas, é dicir, que axuden a manexalos de maneira que sexan un estímulo para o desenvolvemento e favoreza o cambio e o crecemento persoal. Esta habilidade, nos mozos, axuda a reducir a ansiedade.

8. Toma de decisións. A habilidade de escoller axuda a avaliar as posibilidades e a ter en conta as consecuencias asociadas a eleccións, tanto sobre un mesmo como nas persoas da contorna.

9. Pensamento creativo. Para tomar decisións e solucionar conflitos é necesario explorar todas as alternativas e consecuencias, máis aló da propia experiencia persoal.

10. Pensamento crítico. É a habilidade que permite analizar de maneira obxectiva a información dispoñible xunto coa experiencia para chegar a conclusións propias. Isto axuda aos máis novos a recoñecer que factores inflúen no seu comportamento, como os medios de comunicación ou o seu grupo de iguais.