Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Cent euros per criança i altres ajudes per fills: quins requisits es deuen complir?

Les famílies amb menys recursos rebran fins 100 euros per fill i es podran beneficiar de les ajudes familiars de la seva autonomia. Aquests són els principals aspectes que deus conèixer
Per Blanca Álvarez Barco 30 de gener de 2022
Ayudas por hijo
Imagen: RitaE

Les famílies amb menys recursos conten des d’aquest nou any 2022 amb una ajuda complementària per criar als seus fills, de fins 100 euros. En aquest article buidem els dubtes sobre els requisits que es exigeixen per sol·licitar-la o com demanar-la . A més, incloem altres prestacions autonòmiques de les que poden beneficiar gran part de les famílies per poder atendre als seus fills en les millors condicions.

Complement d’ajuda per la infància, totes les claus

 Què és el complement per la criança

És una prestació per erradicar la pobresa infantil, destinada a les famílies beneficiàries de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) o per les que no reben aquesta ajuda i no superin uns màxims sobre ingressos computables, patrimoni net i test d’actius (la taula es pot consultar aquí ).

 Fins 100 euros al mes per cada fill

Es tracta d’una ajuda mensual per fill, que oscil·la entre 50 i 100 euros mensuals, segons l’edat dels menors que es tinguin a càrrec:

  • Per cada fill de 0 a 3 anys : 100 euros al mes.
  • Per cada fill de 3 a 6 anys : 70 euros cada mes.
  • Per cada fill entre 6 i 18 anys : 50 euros mensuals.

 Com demanar el complement

Si estàs percebent l’Ingrés Mínim Vital, et concediran l’ajuda de manera automàtica, sense necessitat de sol·licitar-la, tal com explica la Seguretat Social en el seu web.

Si tens fills menors a càrrec, i no superes els límits de renda exigits, pots contar amb aquesta ajuda encara que no rebis l’IMV. N’hi ha prou amb emplenar la sol·licitud i presentar-la via online o de manera presencial, sempre amb cita prèvia (901 10 65 70 – 91 541 25 30).

Si tens dubtes sobre si pots o no percebre l’ajuda, pots respondre a unes senzilles preguntes en aquest simulador , que t’indicarà si pots tenir dret a aquest complement o no.

 És compatible amb altres ajudes?

No és compatible amb la prestació per fill (que desapareixerà) i, si l’estàs percebent, deus optar per la més beneficiosa pel teu cas concret.

En principi, sí és compatible amb les diverses ajudes autonòmiques per les famílies.

Algunes ajudes autonòmiques per les famílies

ajudes per fill
Imatge : smpratt90

 Andalusia

La comunitat autònoma andalusa té prestacions econòmiques per maternitat i paternitat i per risc durant l’embaràs i la lactància natural, a més d’ajudes per  els parts múltiples i per les famílies que, en néixer el seu tercer fill, tinguin un altre menor de tres anys.

Ofereix a més ajudes per aula matinal, activitats extraescolars, menjador escolar, gratuïtat de llibres de textos (de 6 a 16 anys) i transport escolar en determinats suposats, així com la gratuïtat de medicaments i productes sanitaris per menors d’un any i gratuïtat de l’atenció dental bàsica i determinats tractaments especials per nens d’entre 6 i 15 anys. Pots consultar aquí totes les ajudes.

 Aragó

Entre altres ajudes, que pots trobar en aquesta guia , els aragonesos conten amb prestacions de diversa quantia pels qui tinguin al seu càrrec fills en acolliment o en situació de guarda amb finalitats d’adopció menors de 18 anys, que convisquin i depenguin econòmicament del beneficiari de l’ajuda.

 Astúries

Té prestacions específiques per pobresa infantil, ajudes econòmiques directes a famílies o unitats de convivència amb fills menors a càrrec, sempre que hi hagi una convivència efectiva i els progenitors no hagin estat privats de la pàtria potestat.

Amb aquestes ajudes es tracta de revertir situacions de manca o insuficiència de recursos econòmics en el mitjà familiar. Pots trobar informació aquí .

 Balears

El Govern balear conta amb una llei de suport a les famílies , per ajudar a la família i, especialment, a les que es trobin en situació de risc social o si tenen membres amb discapacitat.

 Canàries

En la comunitat canària hi ha ajudes a les famílies nombroses , com en la resta de comunitats.

 Cantàbria

Conta amb un pla de foment de la natalitat mitjançant el suport a l’exercici de la maternitat “en situacions d’especial dificultat”. A més, hi ha una subvenció per naixement o adopció de segon o successiu fill, en funció de la renda, del lloc de residència de la mare i de la seva condició de família nombrosa o família monoparental. Pots consultar-ho aquí .

 Catalunya

Existeix una ajuda de la Generalitat de 600 euros per fill dirigida a famílies en les que hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment a partir de l’1 de setembre de 2020 (inclòs), sempre que no se superin uns ingressos límit. Per més informació, pots mirar aquí .

 Castella-la Manxa

Entre altres ajudes, la comunitat manxega conta amb ajuda econòmica a famílies nombroses amb rendes més baixes, en funció del número de fills, de la seva renda i amb un mínim d’ingressos. La quantia mínima de l’ajuda està establerta en 15 euros per al mes, durant dos anys. Pots veure aquí  més informació.

 Castella i Lleó

Ofereix, a més de suport a les famílies nombroses, deduccions fiscals des del primer fill. El resultat de les pròximes eleccions a la presidència d’aquesta comunitat podrà suposar el canvi d’algunes mesures.

 Comunitat de Madrid

El pla per fomentar la natalitat conta amb 80 mesures que inclouen beneficis fiscals, accés a la reproducció assistida i conciliació. La mesura estrella és una prestació de 500 euros al mes a les mares menors de 30 anys des que el cinquè mes de gestació i fins que el nen compleixi dos anys. Pots veure totes les ajudes i exempcions fiscals aquí .

 Comunitat Valenciana

Els valencians poden beneficiar de deduccions fiscals per fill i ajudes a les famílies nombroses, que pots consultar aquí .

 Extremadura

No consten ajudes específiques de foment a la natalitat convocades en 2021 ni 2022, encara que pots mirar aquí l’estat actual de les prestacions.

 Galícia

La Xunta ofereix prestacions econòmiques i altres mesures dirigides a les famílies amb fills menors, per fomentar la natalitat i conciliar la vida familiar i laboral. Entre altres, es troba la targeta benvinguda , que cobreix les primeres necessitats rere tenir un fill (per comprar en farmàcies, parafarmàcies, supermercats, tendes d’alimentació i establiments de puericultura o especialitzats en articles i productes per la infància). Tota la informació detallada sobre aquesta i altres prestacions pots trobar-la en el seu web .

 Navarra

La comunitat foral conta amb diverses ajudes destinades a la conciliació familiar, que pots consultar en aquesta web .

 Múrcia

La comunitat murciana ofereix ajudes per fill a càrrec. La quantia de l’assignació econòmica és diferent segons l’edat i el grau de minusvalidesa del fill o menor acollit a càrrec, i la pots veure aquí .

 La Rioja

Per contribuents amb residència habitual en la Comunitat Autònoma de La Rioja es reconeix una deducció en el tram autonòmica de l’IRPF per naixement i adopció de fills. Conta també amb un pla d’ajudes a les famílies i ajudes de protecció a la infància que pots consultar en aquesta web .

 País Basc

Euskadi conta amb diverses ajudes a la conciliació de la vida familiar i laboral, com per naixement i adopció, així com per parts múltiples, etc. Les ajudes varien en funció de la renda, el número de fills o si algun d’aquests presenta discapacitat. Tota la informació podràs trobar-la aquí .