Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como e por que podes reclamar nun taller mecánico

A reparación do teu coche ten tres meses de garantía e, ademais, podes reclamar si por calquera circunstancia non estás conforme coa actuación do taller
Por Blanca Álvarez 16 de Febreiro de 2022
Reclamar tras reparación
Imagen: Andrea Piacquadio

Durante a vida útil dun coche é normal ter que acudir algunha vez ao taller a reparar algún dano ou substituír una peza desgastada. O habitual é que non dea problemas, pero é posible que tras a reparación non se estea conforme co traballo realizado. Nestes casos podes tratar de chegar a un acordo co taller mecánico. Pero se esta opción fracasa, poderás pór una reclamación, ir ao Sistema Arbitral de Consumo ou, se non hai máis remedio, recorrer á vía xudicial.

 As reparacións máis frecuentes no taller

Cambio de aceite, de filtros, de pastillas ou líquidos de freo, de fluídos anticongelantes ou refrigerantes, ademais de substitución de pneumáticos ou de amortiguadores. Estas son as operacións que se realizan con máis frecuencia nos talleres de electromecánica, como aseguran desde a Federación Española de Empresarios Profesionais de Automoción (CONEPA). Todas elas están relacionadas co mantemento periódico dos vehículos, e supoñen a substitución de elementos que dependen do desgaste.

Pero, ademais, hai outro tipo de actuacións que levan a cabo nos talleres de carrozaría. Nestes, as entradas ao taller teñen que ver, sobre todo, con “reparacións de elementos da carrozaría (chapa e pintura da mesma)”, producidas por pequenos accidentes habituais na circulación; é dicir, alcances en atascos, golpes no aparcadoiro, etc.

 Canto tempo de garantía ten una reparación?

A principal normativa de aplicación nos talleres é o Real Decreto 1457/1986, que regula a actividade industrial e a prestación de servizos nos mesmos, e as súas adaptacións autonómicas alí onde as hai. Nesta norma —indican os expertos— establécese que as reparacións ou instalacións quedan garantidas nas seguintes condicións:

 • En vehículos convencionais caducarán ao tres meses ou 2.000 quilómetros percorridos.
 • A garantía relativa á reparación de vehículos industriais caducará aos 15 días ou 2.000 quilómetros percorridos.

 Por que actuacións pódese reclamar?

taller reparacion reclamar
Imaxe: Artem Podrez

Si non estás de acordo coa actuación do taller no teu coche tras habelo levado a reparar, podes reclamar por calquera circunstancia. Hai que ter en conta que o taller “formaliza contigo un arrendamento de obra polo que, seguindo o teu mandato expreso, realiza unhas intervencións no vehículo paira o adecuado funcionamento do mesmo”, lembran os expertos de CONEPA.

Si estás conforme co resultado, non hai problema, pero “si consideras que, no desempeño do seu traballo, o taller incumpriu co pactado”, podes formular a oportuna reclamación, sempre considerando o marco legal de aplicación.

 Debo demostrar que non é a miña responsabilidade?

Cambiaches as pastillas de freo e notas que non van ben? Podes acudir ao taller e explicar a situación. Se pasou o período de garantía, a situación adóitase complicar, e “paira dirimir a responsabilidade hai que analizar e valorar a situación concreta”, aclaran os especialistas.

Si, efectivamente, hai un dano e queres acreditar que foi causado polo taller, necesitarás demostralo. Así que podes solicitar o informe dun perito que estableza que non foi ocasionado por ti. Iso si, o informe pericial ten un custo que rolda, de media, os 200-300 euros. Este informe deberá sinalar con detalle cal foi a avaría pola que levaches o automóbil ao taller e apuntar, tamén con sumo detalle, que dano exacto causou a mala intervención do taller de reparación.

 Como hai que reclamar?

✅ O mellor camiño paira solucionar un conflito é a negociación, polo que convén que, en primeiro lugar, expreses a túa desconformidade ante os responsables do taller e tratedes de chegar a un acordo. Como comentan desde CONEPA, o empresario do taller “é o primeiro interesado” en solucionar una controversia canto antes, se existen obxectivamente motivos paira facelo tendo en conta “non só o estritamente marcado pola lexislación en vigor, senón tamén argumentos comerciais que permitan satisfacer e fidelizar ao cliente”.

✅ Se este punto resulta imposible, podes solicitar ao taller una folla de reclamacións onde describir co maior detalle posible a túa desconformidade. É obrigatorio que o establecemento conte con follas de reclamacións.

✅ Ademais, poderás formular a reclamación ante as autoridades competentes en materia de consumo. E non só poderás acudir ás OMIC (Oficina de Información ao Consumidor) da túa localidade, senón que tamén poderás pedir a celebración dunha Arbitraxe de Consumo.

✅ Se non satisfaiche esta opción, tes a posibilidade de recorrer á Xustiza e interpor una demanda civil.

Que debes mirar con atención no taller

Antes, durante e despois de levar o teu coche ao taller para que se efectúe una reparación, deberías ter en conta algúns consellos, como os que realizan desde os portais de consumo de diferentes comunidades autónomas:

 • Debes informarche e visitar varios talleres paira comparar prezos e servizos concretos.
 • Convén preguntar si hai recargas por algún concepto.
 • Coñecer se os prezos inclúen o IVE.
 • Tes que comprobar que estea publicado o custo por hora de traballo e por servizos concretos.
 • Débenche facilitar un orzamento por escrito. Se finalmente non o aceptas, pódencho cobrar.
 • Teñen que devolverche o coche nas mesmas condicións en que o entregaches: gasolina, quilómetros, limpeza…
 • Deben darche un resgardo de depósito.
 • Paira a reparación teñen que utilizar pezas novas, a non ser que deas o visto e prace a que empreguen pezas reconstruídas ou usadas (pide ao taller que conste por escrito que as pezas están en perfecto estado).
 • Deben darche una factura por escrito, asinada e selada.  Ten que aparecer desglosados todos os conceptos.
 • Non pódenche cobrar gastos de estancia do coche salvo se avísanche de que xa está reparado e non pasas a retiralo nun prazo concreto (adoita ser tres días).