Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como mellorar a eficiencia enerxética dos edificios

O Goberno porá a disposición de propietarios, comunidades de veciños, empresas e administracións públicas máis de 5.500 millóns de euros paira mellorar a eficiencia enerxética
Por Ramiro Varea Latorre 12 de Febreiro de 2022
paneles solares mejorar eficiencia energetica
Imagen: cverkest

Case a metade dos 26 millóns de casas que hai en España edificáronse antes de 1980. E deses inmobles máis antigos, un millón presenta un mal estado de conservación. Estes datos revelan o urxente que é renovar o parque español de vivenda, que ademais consome en torno o 30 % da enerxía e xera ao redor do 40 % das emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI). Isto é así porque tres de cada catro edificios son ineficientes desde o punto de vista enerxético, tal e como admite a propia Comisión Europea (CE). Paira paliar esta situación utilizaranse parte dos fondos destinados por Europa a reparar os danos provocados pola crise da covid-19. A continuación contámosche como acceder a estas axudas paira mellorar a eficiencia enerxética das vivendas, e en que actuacións habería que incidir. 

Gran parte da enerxía que se consome nos nosos fogares malgástase. Por iso é polo que a mellora da eficiencia enerxética no parque inmobiliario sexa una prioridade paira poder cumprir cos obxectivos europeos relacionados coa sustentabilidade e así conseguir a neutralidade en emisións de carbono establecida paira 2050.

Segundo datos do Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana (MITMA), o 81 % dos inmobles en España ten una cualificación inferior á letra D na etiqueta enerxética. Ou o que é o mesmo, suspende en termos de emisións. Esta porcentaxe aumenta ao 84 % si referímonos ao consumo de enerxía. Que as vivendas sexan máis sustentables beneficia non só ao medio ambiente. Tamén ao peto, porque se reduce o gasto en facturas.

Como acceder aos fondos europeos paira mellorar a eficiencia da vivenda

Desde o MITMA recoñecen que 9,3 millóns de casas necesitan rehabilitación en España. E aquí as subvencións europeas procedentes dos fondos Next Generation EU poden desempeñar un papel importante. Nos próximos dous anos, o Goberno porá a disposición de propietarios, comunidades de veciños, empresas e administracións públicas máis de 5.500 millóns de euros paira paliar esta situación e avanzar cara a unha economía circular e descarbonizada.

Paira acceder a este diñeiro débense cumprir cunha serie de condicións establecidas nos distintos programas que contemplan multitude de actuacións, incluídas as reformas paira mellorar a eficiencia enerxética: uso de renovables nas instalacións térmicas de calefacción, refrixeración e auga quente; xeración de electricidade mediante placas solares; instalación de puntos de carga paira vehículos eléctricos; substitucións de xanelas; cambios na envolvente térmica; substitución de instalacións de gas e gasóleo por outras que empreguen fontes renovables, etc.

“Até o 30 % da enerxía dun edificio pérdese pola cuberta e a fachada. Por tanto, todas aquelas accións destinadas á mellora destes elementos repercutirán paira ben no saldo enerxético do inmoble e na factura do consumidor”, apunta o responsable do Gabinete Técnico do Consello Xeral da Arquitectura Técnica de España (CGATE), Juan López-Asiain.

Actuacións necesarias paira lograr casas máis eficientes

O experto do CGATE enumera tres actuacións necesarias para que as vivendas sexan máis eficientes:

1. Mellorar o illamento térmico

“É a actuación prioritaria”, admite este profesional. É habitual que os edificios construídos antes dos anos 80 non estean ben illados, o que xera problemas de humidade por condensación e moho. Tampouco se mantén de modo correcto a temperatura de confort adecuada, polo que cada mes pérdese diñeiro en facturas de gas e luz que poden ser moi elevadas nos meses máis fríos e calorosos do ano.

A solución pasa pola incorporación de materiais illantes en muros exteriores, cubertas, chans, tabiques e ocos. Con iso, lograríase una importante redución da demanda de enerxía e un aforro de entre 300 e 500 euros anuais. Outras medidas eficaces son a sustitución de carpinterías exteriores ou a incorporación de sistemas de control solar.

2. Apostar polas instalacións eficientes

O segundo paso refírese ao uso de instalacións e equipos electrificados que incorporen novas tecnologías e maquinaria de oúltima generación, de modo que se eviten os combustibles más contaminantes.

3. Emprego de enerxías renovables

Una vez teñamos una demanda baixa de energía e un rendemento oúptimo das instalacións, o terceiro obxectivo pasa por conseguir que o gasto energético cúbrase mediante energías alternativas e renovables (solar, aerotermia ou geotermia, entre outras).

Como saber que melloras necesita a miña vivenda

axudas paira mellorar illamento xanelas vivenda
Imaxe: MartinHarry

Paira identificar as necesidades exactas de cada vivenda e actuar de modo correcto paira lograr un aforro, desde o CGATE lembran que existen tres ferramentas moi útiles ao noso alcance:

  • Por unha banda, o certificado de eficiencia enerxética permite coñecer como é o consumo de enerxía primaria no inmoble a través dun sistema de clasificación que vai da A (mellor puntuación) á G (suspenso enerxético).
  • Ademais, o CGATE puxo en marcha a calculadora enerxética de custos, que nos orienta cos custos anuais e calcula o aforro que suporía ter una vivenda máis eficiente (pasar da letra G á A, por exemplo).
  • Por último, está o Libro do Edificio Existente, un amplo manual que serve paira informar as comunidades de propietarios e usuarios sobre as vantaxes que poderían conseguir nos seus fogares en caso de levar a cabo estas actuacións de rehabilitación.