Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista laboral: 20 preguntas e as súas respostas

Moitas preguntas repítense nas entrevistas de traballo, polo que podemos preparalas e saber como respondelas para ter opcións
Por mirenrodriguez 24 de Xuño de 2020
Img entrevista trabajo
Imagen: bpsusf

Facer unha entrevista de traballo é unha arte. Ademais dunha sorte, se se ten en conta que o paro afecta en España a máis catro millóns de persoas. Manuais como ‘O posto é seu’, de Dumon, ou ‘Como realizar entrevistas con éxito’, de Breakwell, tentan axudar ao candidato a superar a tan temida proba. Ademais, as empresas de traballo temporal, as de recursos humanos e as consellerías de traballo das comunidades autónomas imprimen folletos ou imparten cursos e talleres sobre o tema e mesmo unha serie de trucos para facer a entrevista tranquilo, con confianza e deixando ao carón os nervios. Con gran parte deste inxente material, máis a experiencia de profesionais en selección de persoal, é posible atopar as preguntas que se repiten nunha entrevista de traballo. Neste artigo exponse 20 preguntas básicas de toda entrevista e como responder o modo máis adecuado.

Img entrevista trabajo art

Imaxe: bpsusf

Aínda que unha entrevista pode constar de centos de preguntas, entre as que máis se reiteran, segundo despréndese de diversas empresas e departamentos de Recursos Humanos, atópanse as 20 que se debullan neste artigo. E, ademais, coinciden coa maioría das que se achan nos principais manuais editados sobre o tema, como ‘Entrevista de traballo: como superar as entrevistas e conseguir o traballo que desexas’, de Puchol, entre outros moitos. Neles pódese apreciar cales son as preguntas típicas, as preguntas crave, pregúntalas trampa, os temas máis recorrentes e, mesmo, as respostas máis acertadas.

Pregunta 1. Como se definiría?

Non vale improvisar. Hai que ter preparada unha resposta, facer unha reflexión previa respecto da formación, valores… como se desempeña o traballo. Non se trata de facer alarde dos logros persoais, pero si de expresar a propia valía, sen falsa modestia. E, por suposto, convén resaltar a capacidade para reporse ante un fracaso ou erro, así como destacar o espírito de sacrificio e a importancia que se concede ao esforzo.

Pregunta 2. Que estudos ten? Por que os escolleu? Volvería estudar o mesmo?

As respostas dependen de cada persoa e da súa situación neses momentos. Pero sempre convén adoptar unha actitude positiva respecto destas preguntas e deixar entrever que as experiencias formativas foron positivas en todos ou nalgún aspecto. Convén ter en conta, ademais, que non todas as preguntas son pertinentes.

Se houbo algo negativo e deséxase comentar, debe facerse cunha visión optimista dos resultados. Deixar unha carreira universitaria a medias pode ser algo negativo, pero decidir que algo “non é o teu forte” é difícil e facelo indica ter carácter e non conformarse. Hai que resaltar que serviu como experiencia e que as materias estudadas resultaron de utilidade, tanto para o resto de estudos como para a carreira laboral.

Este tipo de cuestións poden repetirse ao longo da entrevista: que materias gustaron máis, en cal se obtivo máis cualificación, etc. Preténdese ver se o candidato é coherente e o adecuado ao posto que se demanda, tendo en conta os seus gustos e actitude e grao de coñecemento sobre a materia na que se desenvolverá o seu labor diario.

Pregunta 3. Traballou antes? Por que se foi ou lle despediron?

Hai que ser sincero e claro. Non pasa nada por ser despedido dun traballo, e cada vez valórase máis a flexibilidade e saber adaptarse ás situacións incómodas.

Antes da entrevista, convén reflexionar sobre as razóns do despedimento e ter elaborada unha resposta concreta.
Tamén é aconsellable comentar algún aspecto positivo que se puido sacar dunha situación a priori desagradable.

Pregunta 4. O seu anterior traballo cumpriu as súas expectativas? E vostede? Cales foron os seus logros?

Antes de acudir á entrevista (e antes de responder este tipo de preguntas) convén tomarse un tempo e reflexionar, tanto sobre o a gusto que se estivo no emprego anterior como sobre os obxectivos que se alcanzaron. É fundamental, ademais, identificar os puntos en común dun éxito anterior co que se require para o posto ou tarefa que se pretende conseguir.

Pregunta 5. Como lle trataron os seus xefes anteriores? Que opinión merécenlle?

Nunca, baixo ningunha circunstancia, débese falar mal dos antigos xefes, nin dos compañeiros. Se a relación laboral e persoal foi moi mala, convén tentar desviar o tema e ser o máis discreto posible. Ser unha persoa negativa e falar mal dos demais sempre xera desconfianza en quen está enfronte.

Pregunta 6. Descríbame ao seu mellor amigo (ao seu pai, á súa parella…)

Desconcerto e a capacidade de sobreporse a el. Isto é o que se busca con este tipo de preguntas. O cambio brusco do ritmo e temática da entrevista pillan desprevido ao candidato.

Non hai que preocuparse demasiado, porque non son preguntas que inflúan de maneira decisiva na elección final. Pero si se valorará a capacidade verbal, de resumir, ou que valores considera o aspirante máis importantes en función da descrición realizada, etc.

Pregunta 7. Que fixo mentres estaba desempregado?

Non é o mesmo estar en paro que estar sen facer nada. Valórase de forma moi positiva que, mentres se está desempregado, unha persoa realice cursos para mellorar o seu nivel de idiomas ou o seu coñecemento de informática, ou faga cursos de doutoramento ou un máster, etc. Demostrar inquietude e non pasividade é fundamental para triunfar.

Pregunta 8. Que coñece sobre a nosa empresa? Por que a elixiu?

Hai que ir preparado e informado sobre a empresa. Aquí débese mostrar interese pola compañía e polo posto que se desexa cubrir. Pódese contestar que é moi interesante a magnitude, a seriedade, o sector, posibilidades de progresión, etc. que a empresa pode brindar.

Respecto das preguntas sobre que se pode achegar, hai que enumerar as propias virtudes e capacidade.

Pregunta 9. Se tivese que contratar a unha persoa para o posto, que criterios fixaría?

Outras veces pregúntase: “Por que cre que é vostede idóneo para a posto vacante?“. Expresada dun modo ou outro, pretende que o candidato explique que características cre esenciais para o posto que ten intención de cubrir e que demostre que el as ten.

Ademais, permite ao entrevistador confrontar a opinión que se vai facendo do candidato durante a entrevista co que o propio solicitante pensa de si mesmo e a súa capacidade para o posto. Hai que responder, de forma clara e directa, que experiencia e coñecementos téñense, así como as competencias máis apropiadas para o posto concreto.

Pregunta 10. Podo obter informes dos seus anteriores empregos?

Aínda que fose despedido, non sempre é por causas negativas, en especial en plena crise. Convén lembrar ao entrevistador que no currículo aparecen as compañías nas que se prestou servizos e, ademais, é aconsellable dar nomes concretos de persoas -mellor, referentes da empresa ou o sector- que poidan dar unha opinión positiva do traballo realizado.

Pregunta 11. É fumador?

É unha pregunta que ata hai uns anos era impensable nunha entrevista laboral. Pero a realidade impúxose, e o non fumadores míranse con mellores ollos.

Se o candidato non desexa responder a preguntas persoais, debe dicirllo con tranquilidade ao entrevistador

Aínda así, hai que responder a verdade, aínda que convén incidir en que só se fuma fóra do horario laboral. En caso de fumar moito, hai que explicar que só se fará en pequenos momentos, os establecidos por cada empresa, e que se está disposto a recuperar os minutos perdidos.

Pregunta 12. Prefire traballar só ou en equipo? Por que?

Hai que sinalar que, por suposto, ése un “home de equipo”, e ter exemplos preparados de situacións reais que o demostren. Pero tamén convén resaltar que, en caso de ter que realizar un traballo en solitario, a dispoñibilidade é total.

Pregunta 13. Está casado? Ten noivo/a ou familia?

Como sucedía coa pregunta en que se pide describir a un amigo, etc. serven para desconcertar ao entrevistado, ver como é capaz de encaixar un cambio de ritmo repentino, a súa capacidade de improvisar…

Outras veces, pódese preguntar Planea ser pai/nai? Con quen vive? Este tipo de cuestións serve tamén para saber a dispoñibilidade de viaxar . Ademais, proporciona información extra sobre o candidato, pero non son as preguntas máis relevantes de face á valoración para o posto.

En caso de considerar íntimas este tipo de preguntas, convén dicirllo á persoa que entrevista, con sinceridade e tranquilidade. E cambiar canto antes de tema.

Pregunta 14. Como traballa baixo presión?

Por suposto, é positivo saber traballar baixo presión. Pero hai que ser sincero: a situación idónea para poder desenvolver ben calquera emprego é dispor de tempo e tranquilidade, pero sempre se é capaz de facelo noutras condicións.

E, se é posible, convén levar exemplos reais que atestigüen como logrou sacar un bo traballo en duras condicións.

Pregunta 15. Ten boa saúde? Cóidase para estar en forma?

Hai que contestar con naturalidade e de forma sincera. Pero, se se pode, convén mostrar que no tempo de lecer compártese con máis persoas, como practicar algún deporte en equipo. Así, déixase entrever, ademais, que se é unha persoa con facilidade para relacionarse e integrarse.

Pregunta 16. Canto cre que debería gañar? E no futuro?

Se se busca un primeiro traballo, sería conveniente dicir que, aínda que o diñeiro é un factor importante, a maior motivación céntrase en atopar un traballo e adquirir experiencia. Non hai que falar de cifras.

En caso de ter certa -ou moita- experiencia, pódese comentar de forma aberta a última retribución e expresar que se teñen unhas expectativas económicas por encima desa cifra, aínda que sen disparar moito a cantidade.

Pregunta 17. Cales son os seus puntos fortes?

É preciso facer antes de acudir á entrevista un exercicio de autoconocimiento persoal. Deste xeito, tense un esquema mental claro de cales son as fortalezas e debilidades, as virtudes e os defectos propios, tanto profesionais como persoais.

Pregunta 18. E os seus defectos ou puntos débiles?

Convén ter unha visión optimista e ser positivo na resposta. Hai que tentar mostrar como defectos aspectos que, en realidade, poden ser positivos: “Ás veces son algo lento, porque son moi perfeccionista”, “Son cabezota e non paro ata conseguir algo”, etc. Son defectos, pero ben canalizados, son virtudes para un traballo.

Pregunta 19. Domina idiomas?

Poden preguntala, directamente, en inglés (ou en francés ou alemán, se o posto require coñecer esas linguas). Nunca hai que mentir sobre o nivel de idiomas, xa que se comprobará na entrevista ou nos primeiros días de traballo. Se o posto implica coñecer unha lingua, hai que dominalo.

No caso de que o coñecemento dun idioma sexa secundario para o posto que se pretende conseguir, hai que indicar que se ten intención de reforzar o coñecemento de linguas (se se está facendo algún curso, mellor) e tense dispoñibilidade para recibir calquera curso que imparta a compañía.

Pregunta 20. Ten algunha pregunta?

Con esta cuestión pretenden coñecer o interese pola oferta e pola organización da empresa. Convén levar preparadas preguntas que mostren interese por traballar alí e polo posto concreto que se solicita. Pódense facer preguntas sobre o departamento no que se traballará, se hai formación interna, que proxectos hai, etc.

Tamén hai que mostrar interese por como continuará o proceso de selección, polo que non está de máis preguntar se se recibirá unha chamada ou carta, se haberá máis entrevistas ou algunha proba, etc.

Entrevista: máis que currículo

Hai uns anos, nunha entrevista de traballo valorábase, sobre todo, o currículo: cualificacións, máster, idiomas… Aínda que a formación continúa sendo o máis importante, as probas de selección actuais valoran tamén aspectos como a capacidade de liderado, de traballar en equipo e negociar, de resistir en situacións de tensións ou de conciliar vida familiar e profesional. E, obviamente, as preguntas ou o test, dun modo directo ou indirecto, tentan sonsacar como se desenvolve o candidato tamén nestes ámbitos.En toda entrevista hai preguntas iguais formuladas de distinta forma, para saber o nivel de coherencia e sinceridade do candidato. Outras son de cultura xeral e tamén hai algunhas persoais e íntimas, que desconcertan nun primeiro momento e son útiles para coñecer máis ao solicitante, mesmo pode haber preguntas trampa.Aínda que hai que preparar a entrevista, informarse acerca da empresa e da posto vacante, non hai que perder de vista a necesidade de ser natural, sen adoptar actitudes que non se corresponden coa propia maneira de ser. Se un entrevistador percibe que se actúa de maneira forzada, desconfiará de inmediato. Por iso convén saber cales son as actitudes que convén evitar durante o transcurso dunha entrevista de traballo.