Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Entrevista laboral: 20 preguntes i les seves respostes

Moltes preguntes es repeteixen en les entrevistes de treball, per la qual cosa podem preparar-les i saber com respondre-les per tenir opcions
Per Blanca Álvarez Barco 24 de juny de 2020
Img entrevista trabajo
Imagen: bpsusf

Fer una entrevista de treball és un art. A més d’una sort, si es té en compte que l’atur afecta a Espanya a més quatre milions de persones. Manuals com ‘El lloc és seu’, de Dumon, o ‘Com realitzar entrevistes amb èxit’, de Breakwell, intenten ajudar al candidat a superar la tan temuda prova. A més, les empreses de treball temporal, les de recursos humans i les conselleries de treball de les comunitats autònomes imprimeixen fullets o imparteixen cursos i tallers sobre el tema i fins i tot una sèrie de trucs per fer l’entrevista tranquil, amb confiança i deixant a un costat els nervis. Amb gran part d’aquest ingent material, més l’experiència de professionals en selecció de personal, és possible trobar les preguntes que es repeteixen en una entrevista de treball. En aquest article s’exposen 20 preguntes bàsiques de tota entrevista i com respondre de la manera més adequada.

Img entrevista trabajo art

Imatge: bpsusf

Encara que una entrevista pot constar de centenars de preguntes, entre les quals més es reiteren, segons es desprèn de diverses empreses i departaments de Recursos Humans, es troben les 20 que es desgranen en aquest article. I, a més, coincideixen amb la majoria de les quals es troben en els principals manuals editats sobre el tema, com a ‘Entrevista de treball: com superar les entrevistes i aconseguir el treball que desitges’, de Puchol, entre molts altres. En ells es pot apreciar quins són les preguntes típiques, les preguntes clau, les preguntes parany, els temes més recurrents i, fins i tot, les respostes més encertades.

Pregunta 1. Com es definiria?

No val improvisar. Cal tenir preparada una resposta, haver fet una reflexió prèvia respecte a la formació, valors… com s’exerceix el treball. No es tracta de presumir dels assoliments personals, però sí d’expressar la pròpia vàlua, sense falsa modèstia. I, per descomptat, convé ressaltar la capacitat per reposar-se davant un fracàs o error, així com destacar l’esperit de sacrifici i la importància que es concedeix a l’esforç.

Pregunta 2. Quins estudis té? Per què els va escollir? Tornaria a estudiar el mateix?

Les respostes depenen de cada persona i de la seva situació en aquests moments. Però sempre convé adoptar una actitud positiva respecte a aquestes preguntes i deixar entreveure que les experiències formatives van ser positives en tots o en algun aspecte. Convé tenir en compte, a més, que no totes les preguntes són pertinents.

Si va haver-hi alguna cosa negatiu i es desitja comentar, ha de fer-se amb una visió optimista dels resultats. Deixar una carrera universitària a mig fer pot ser alguna cosa negatiu, però decidir que alguna cosa “no és el teu fort” és difícil i fer-ho indica tenir caràcter i no conformar-se. Cal ressaltar que va servir com a experiència i que les matèries estudiades van resultar d’utilitat, tant per a la resta d’estudis com per a la carrera laboral.

Aquest tipus de qüestions poden repetir-se al llarg de l’entrevista: quines assignatures van agradar més, en quin es va obtenir més qualificació, etc. Es pretén veure si el candidat és coherent i l’adequat al lloc que es demanda, tenint en compte els seus gustos i actitud i grau de coneixement sobre la matèria en la qual es desenvoluparà la seva labor diària.

Pregunta 3. Ha treballat abans? Per què es va anar o li van acomiadar?

Cal ser sincer i clar. No passa gens per haver estat acomiadat d’un treball, i cada vegada es valora més la flexibilitat i saber adaptar-se a les situacions incòmodes.

Abans de l’entrevista, convé reflexionar sobre les raons de l’acomiadament i tenir elaborada una resposta concreta.
També és aconsellable comentar algun aspecte positiu que s’ha pogut treure d’una situació a priori desagradable.

Pregunta 4. El seu anterior treball va complir les seves expectatives? I vostè? Quins van ser els seus assoliments?

Abans d’acudir a l’entrevista (i abans de respondre aquest tipus de preguntes) convé prendre’s un temps i reflexionar, tant sobre l’a gust que es va estar en l’ocupació anterior com sobre els objectius que es van aconseguir. És fonamental, a més, identificar els punts en comú d’un èxit anterior amb el que es requereix per al lloc o tasca que es pretén aconseguir.

Pregunta 5. Com li han tractat els seus caps anteriors? Quina opinió li mereixen?

Mai, sota cap circumstància, s’ha de parlar malament dels antics caps, ni dels companys. Si la relació laboral i personal va ser molt dolenta, convé intentar desviar el tema i ser el més discret possible. Ser una persona negativa i parlar malament dels altres sempre genera desconfiança en qui està enfronti.

Pregunta 6. Descrigui’m al seu millor amic (al seu pare, a la seva parella…)

Desconcert i la capacitat de sobreposar-se a ell. Això és el que es busca amb aquest tipus de preguntes. El canvi brusc del ritme i temàtica de l’entrevista enxampen desprevingut al candidat.

No cal preocupar-se massa, perquè no són preguntes que influeixin de manera decisiva en l’elecció final. Però sí es valorarà la capacitat verbal, de resumir, o quins valors considera l’aspirant més importants en funció de la descripció realitzada, etc.

Pregunta 7. Què ha fet mentre estava aturat?

No és el mateix estar en atur que estar sense fer gens. Es valora de forma molt positiva que, mentre s’està aturat, una persona realitzi cursos per millorar el seu nivell d’idiomes o el seu coneixement d’informàtica, o faci cursos de doctorat o un màster, etc. Demostrar inquietud i no passivitat és fonamental per triomfar.

Pregunta 8. Què coneix sobre la nostra empresa? Per què l’ha triat?

Cal anar preparat i informat sobre l’empresa. Aquí s’ha de mostrar interès per la companyia i pel lloc que es desitja cobrir. Es pot contestar que és molt interessant la magnitud, la serietat, el sector, possibilitats de progressió, etc. que l’empresa pot brindar.

Respecte a les preguntes sobre què es pot aportar, cal enumerar les pròpies virtuts i capacitat.

Pregunta 9. Si hagués de contractar a una persona per al lloc, quins criteris fixaria?

Altres vegades es pregunta: “Per què creu que és vostè idoni per al lloc vacant?“. Expressada d’una manera o un altre, pretén que el candidat expliqui què característiques creu essencials per al lloc que té intenció de cobrir i que demostri que ell les té.

A més, permet a l’entrevistador confrontar l’opinió que es va fent del candidat durant l’entrevista amb el que el propi sol·licitant pensa de si mateix i la seva capacitat per allloc . Cal respondre, de forma clara i directa, quina experiència i coneixements es tenen, així com les competències més apropiades per al lloc concret.

Pregunta 10. Puc obtenir informes de les seves anteriors ocupacions?

Encara que hagi estat acomiadat, no sempre és per causes negatives, especialment en plena crisi. Convé recordar a l’entrevistador que en el currículum apareixen les companyies en les quals s’ha prestat serveis i, a més, és aconsellable donar noms concrets de persones -millor, referents de l’empresa o el sector- que puguin donar una opinió positiva del treball realitzat.

Pregunta 11. És fumador?

És una pregunta que fins a fa uns anys era impensable en una entrevista laboral. Però la realitat s’ha imposat, i els no fumadors es miren amb millors ulls.

Si el candidat no desitja respondre a preguntes personals, ha de dir-li-ho amb tranquil·litat a l’entrevistador

Així i tot, cal respondre la veritat, encara que convé incidir que solament es fuma fora de l’horari laboral. En cas de fumar molt, cal explicar que solament es farà en petits moments, els establerts per cada empresa, i que s’està disposat a recuperar els minuts perduts.

Pregunta 12. Prefereix treballar sol o en equip? Per què?

Cal assenyalar que, per descomptat, s’és un “home d’equip”, i tenir exemples preparats de situacions reals que ho demostrin. Però també convé ressaltar que, en cas d’haver de realitzar un treball en solitari, la disponibilitat és total.

Pregunta 13. Està casat? Té nuvi/a o família?

Com succeïa amb la pregunta en què es demana descriure a un amic, etc. serveixen per desconcertar a l’entrevistat, veure com és capaç d’encaixar un canvi de ritme sobtat, la seva capacitat d’improvisar…

Altres vegades, es pot preguntar Planeja ser pare/mare? Amb qui viu? Aquest tipus de qüestions serveix també per saber la disponibilitat de viatjar. A més, proporciona informació extra sobre el candidat, però no són les preguntes més rellevants de cara a la valoració per al lloc.

En cas de considerar íntimes aquest tipus de preguntes, convé dir-li-ho a la persona que entrevista, amb sinceritat i tranquil·litat. I canviar al més aviat possible de tema.

Pregunta 14. Com treballa sota pressió?

Per descomptat, és positiu saber treballar sota pressió. Però cal ser sincer: la situació idònia per poder desenvolupar bé qualsevol ocupació és disposar de temps i tranquil·litat, però sempre s’és capaç de fer-ho en altres condicions.

I, si és possible, convé portar exemples reals que atestigüen com ha aconseguit treure un bon treball en dures condicions.

Pregunta 15. Té bona salut? Es cuida per estar en forma?

Cal contestar amb naturalitat i de forma sincera. Però, si es pot, convé mostrar que en el temps d’oci es comparteix amb més persones, com practicar algun esport en equip. Així, es deixa entreveure, a més, que s’és una persona amb facilitat per relacionar-se i integrar-se.

Pregunta 16. Quant creu que hauria de guanyar? I en el futur?

Si es busca un primer treball, seria convenient dir que, si ben els diners és un factor important, la major motivació se centra a trobar un treball i adquirir experiència. No cal parlar de xifres.

En cas de tenir certa -o molta- experiència, es pot comentar de forma oberta l’última retribució i expressar que es tenen unes expectatives econòmiques per sobre d’aquesta xifra, encara que sense disparar molt la quantitat.

Pregunta 17. Quins són els seus punts forts?

Cal haver fet abans d’acudir a l’entrevista un exercici d’autoconeixement personal. D’aquesta manera, es té un esquema mental clar de quins són les fortaleses i debilitats, les virtuts i els defectes propis, tant professionals com a personals.

Pregunta 18. I els seus defectes o punts febles?

Convé tenir una visió optimista i ser positiu en la resposta. Cal intentar mostrar com a defectes aspectes que, en realitat, poden ser positius: “De vegades soc alguna cosa lent, perquè soc molt perfeccionista”, “Soc cabezota i no atur fins a aconseguir alguna cosa”, etc. Són defectes, però ben canalitzats, són virtuts per a un treball.

Pregunta 19. Domina idiomes?

Poden preguntar-la, directament, en anglès (o en francès o alemany, si el lloc requereix conèixer aquestes llengües). Mai cal mentir sobre el nivell d’idiomes, ja que es comprovarà en l’entrevista o en els primers dies de treball. Si el lloc implica conèixer una llengua, cal dominar-ho.

En cas que el coneixement d’un idioma sigui secundari per al lloc que es pretén aconseguir, cal indicar que es té intenció de reforçar el coneixement de llengües (si s’està fent algun curs, millor) i es té disponibilitat per rebre qualsevol curs que imparteixi la companyia.

Pregunta 20. Té alguna pregunta?

Amb aquesta qüestió pretenen conèixer l’interès per l’oferta i per l’organització de l’empresa. Convé portar preparades preguntes que mostrin interès per treballar allí i pel lloc concret que se sol·licita. Es poden fer preguntes sobre el departament en el qual es treballarà, si hi ha formació interna, quins projectes hi ha, etc.

També cal mostrar interès per com continuarà el procés de selecció, per la qual cosa no està de més preguntar si es rebrà una trucada o carta, si hi haurà més entrevistes o alguna prova, etc.

Entrevista: més que currículum

Fa uns anys, en una entrevista de treball es valorava, sobretot, el currículum: qualificacions, màster, idiomes… Si bé la formació continua sent el més important, les proves de selecció actuals valoren també aspectes com la capacitat de lideratge, de treballar en equip i negociar, de resistir en situacions d’estrès o de conciliar vida familiar i professional. I, òbviament, les preguntes o els test, d’una manera directa o indirecte, intenten sostreure com es desembolica el candidat també en aquests àmbits.En tota entrevista hi ha preguntes iguals formulades de diferent forma, per saber el nivell de coherència i sinceritat del candidat. Unes altres són de cultura general i també hi ha algunes personals i íntimes, que desconcerten en un primer moment i són útils per conèixer més al sol·licitant, fins i tot pot haver-hi preguntes parany.Encara que cal preparar l’entrevista, informar-se sobre l’empresa i del lloc vacant, no cal perdre de vista la necessitat de ser natural, sense adoptar actituds que no es corresponen amb la pròpia manera deser . Si un entrevistador percep que s’actua de manera forçada, desconfiarà immediatament. Per això convé saber quins són les actituds que convé evitar durant el transcurs d’una entrevista de treball.