Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Menjar insectes?

La FAO recolza el consum d'insectes per incrementar la seguretat alimentària a tot el món, encara que en la UE la seva venda no està autoritzada
Per Marta Chavarrías 30 de maig de 2013
Img saltamontes
Imagen: wiendietry

Escarabats, formigues, grills, cigales o larves d’abella són noms que resulten una miqueta incòmodes si s’associen a l’alimentació en països occidentals però, en canvi, formen part de la dieta habitual de països d’Àsia o Àfrica. Per a l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), en canvi, els insectes comestibles són “aliments d’alta qualitat per a les persones, el bestiar i les aus, són sans i nutritius i una font de proteïna”. Per això, treballa per estendre el seu consum i incrementar la seguretat alimentària. Una proposta que, almenys en països comunitaris, ha de fer front a un buit legal. L’article explica quins són aquestes barreres legislatives i què aporta un “menú entomófago”.

Img saltamontes1 art
Imatge: wiendietry

A pesar que es calcula que a tot el món es consumeixen unes 1.000 espècies d’insectes, en la Unió Europea no existeix normativa específica que els reguli com a aliments. Fins avui, s’ha considerat que els animals invertebrats no entren en l’àmbit de nous aliments, segons una nota informativa que publicava el passat 20 d’abril l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN). L’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), en canvi, acaba de publicar l’informe Els insectes comestibles: Perspectives de futur de la seguretat alimentària i alimentària, en el qual recolza la ingesta d’insectes com a aliment i com a alternativa a la lluita contra la gana a tot el món. Un consum que encara ha de salvar barreres legislatives en països de la UE i occidentals en general.

Barreres legislatives en la UE

A pesar que els marcs legislatius sobre aliments han evolucionat de manera significativa en els últims 20 anys, les normes que es refereixen als insectes com a font d’alimentació continuen absents en la UE. El consum d’insectes planteja alguns dubtes sobre si poden resultar tòxics, provocar reaccions al·lèrgiques, com han de cuinar-se o si tots són comestibles. Els insectes, igual que la resta d’aliments, hauria de complir amb les normes que exigeixen que són innocus, sans, que s’han produït, emmagatzemat i envasat sota les condicions sanitàries adequades. Unes exigències que vindrien marcades sobretot pel consum que, com més generalitzat és, més recursos cal destinar, entre ells els legislatius.

Les normes que es refereixen als insectes com a font d’alimentació continuen absents en la UE

Una de les propostes és que s’incloguin els insectes a l’apartat de nous aliments. Segons estableix la legislació, un nou aliment “és aquell que, fins al moment, no s’ha utilitzat en una mesura important per al consum humà en la UE, abans del 15 de maig de 1997, data d’entrada en vigor del Reglament, i que estiguin inclosos en alguna categoria de les quals esmenta en el seu article 1. En un dels apartats s’esmenta que els “aliments i ingredients alimentaris consistents en vegetals, o obtinguts a partir d’ells, i els ingredients alimentaris obtinguts a partir d’animals, excepte els aliments i ingredients alimentaris obtinguts mitjançant pràctiques tradicionals de multiplicació o de selecció i l’historial de la qual d’ús alimentari sigui segur”.

Segons informa l’AESAN, els animals sencers no estaven inclosos en aquesta definició i, per tant, estaven fos del Reglament de nous aliments. Però el Grup d’Experts de Nous Aliments avalua la reinterpretació d’aquest apartat per incloure els animals sencers i, per tant, els invertebrats sense història de consum en la UE. A més de les barreres normatives, el consum d’insectes en països desenvolupats hauria de fer front també a un altre tipus de barreres; les culturals. Potes de cranc, ous de caragol, ostres, caviar i fins i tot foie-gras sí formen part d’una dieta més occidental, i no hi ha molta objecció a considerar alguns d’aquests aliments com un exquisit manjar.

Insectes, nutritius i assegurances?

El menú entomófago, és a dir, el que es basa a ingerir bestioles, no és gens nou. En mercats de països com Tailàndia, per exemple, poden trobar-se cucs de seda i llagosta, i molts supermercats japonesos ofereixen en les seves prestatgeries larves d’insecte aquàtiques. Els estudis realitzats sobre si aquest tipus de “aliment” és nutritiu o no indiquen que, en alguns casos, poden arribar a tenir més proteïnes que qualsevol altre aliment (es calcula que poden arribar a tenir més del 70% de valor proteínico).

També són fonts importants de vitamines A i C, potassi, calci o magnesi. Segons la FAO, els insectes que més es consumeixen a tot el món són els escarabats, les erugues, les abelles, vespes i formigues, seguits de llagostes, llagostes i grills. Per les seves propietats biològiques, han de tenir-se en compte qüestions de seguretat microbiana, toxicitat i presència de compostos orgànics ja que, com altres productes, també proporcionen un entorn favorable al creixement microbià, incloent bacteris, fongs o virus.