Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Necesidades das persoas maiores

Preocúpalles a discapacidade, a dependencia, a mellora da calidade de vida, os servizos sociais prestados e a súa accesibilidade
Por Azucena García 18 de Febreiro de 2011
Img abuelos
Imagen: J Aaron Farr

As persoas maiores teñen necesidades especiais que cubrir. Tanto, que en ocasións se converten en preocupacións. Os estudos e investigacións que se ralizan sobre o tema recollen de maneira reiterada que un dos aspectos ao cal atribúen un maior valor é a discapacidade e dependencia. Considérano un dos factores máis determinantes na mellora da calidade de vida. Pero tamén lles desvela a cantidade de servizos sociais prestados e a súa accesibilidade, a subida das pensións e a contía destas.

Img abuelos articulo

A esperanza de vida aumenta e os cidadáns son cada vez maiores. Os estudos para afrontar este cambio sucédense e analízanse os retos que se deberán afrontar nos próximos anos. É necesaria a integración dos maiores na sociedade, porque serán maioría e o seu papel é determinante. Isto implica a necesidade de permitirlles “e facilitarlles adoptar unha posición activa”.

O “Informe do I+D+i sobre envellecemento”, elaborado pola Fundación Xeral CSIC, pasa exame ás políticas de fomento do I+D+i en materia de envellecemento e compáraas coas necesidades reais que demandan as persoas maiores de 65 anos. Detecta as súas preocupacións, entre as cales destacan a discapacidade e a dependencia “como un dos factores máis determinantes que inflúen na mellora da calidade de vida xeral”.

Atender a dependencia

Tras analizar as diversas enquisas sobre discapacidades e estado de saúde realizadas por institucións nacionais como o Instituto Nacional de Estatística (INE) ou o Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS), así como outros organismos autonómicos, o estudo revela que aos maiores preocúpalles a súa situación, sobre todo, a partir dos 80 anos. É entón cando os casos de discapacidade e dependencia aumentan, “o que supón unha maior esperanza de vida libre de discapacidade”, pero necesidades máis complexas e coidados maiores. Por sexos, a maior prevalencia afecta as mulleres , en consonancia coa súa maior esperanza de vida.

Ao redor dos 80 anos as necesidades son máis complexas e requírense máis coidados

Primeiro detéctase unha diminución das capacidades visuais e auditivas, que a miúdo se relaciona con problemas de mobilidade no exterior da vivenda. Esta circunstancia causa problemas para comunicarse e, en consecuencia, un sentimento progresivo de illamento .

A saúde, os recursos sanitarios e a subministración de medicación son aspectos fundamentais para os maiores. Pretenden o acceso a servizos médicos xenerais ou especializados, máis e mellores instalacións sanitarias, asistencia en saúde mental, asistencia sanitaria domiciliaria e distintos sistemas e dispositivos asistenciais de apoio.

Integración social

Como consecuencia da súa situación persoal, resulta difícil levar a cabo certas tarefas antes rutineiras, como os coidados persoais diarios, o desprazamento dentro do fogar ou os labores do mesmo. Por este motivo, son básicos os coidados de longa duración, sobre todo no caso das mulleres, posto que rexistran unha maior prevalencia de discapacidades e, a miúdo, viven nunha situación de maior soidade tras quedar viúvas. “Por tanto, cabe esperar que a necesidade de asistencia aumente progresivamente co tempo”, advirte o informe.

Na rúa, as barreiras arquitectónicas son un obstáculo a medida que aumenta a idade, posto que custa máis salvalas. Os transportes puúblicos e os desprazamentos fose do fogar son os aspectos máis temidos. Respecto das barreiras sociais, pídese apoio para a realización de xestións administrativas e burocráticas, asesoramento xurídico e información para acceder a estes recursos.

Servizos sociais e económicos

Preguntados polos servizos sociais, os maiores aseguran fixarse na calidade e cantidade da asistencia e instalacións sociais, a axuda a domicilio, o acceso a servizos de aloxamento ou residencias da terceira idade e, por suposto, os servizos de apoio ao lecer e tempo libre, “unha das principais fontes de benestar para a poboación maior”, tamén para os maiores con discapacidade.

En canto aos recursos económicos, dáse importancia á contía das pensións, a independencia económica, a situación económica familiar, o acceso a subvencións ou incapacidades laborais e o acceso a novos postos de traballo e alternativas ocupacionais.

Investigación e envellecemento

Un grupo de investigadores da Universidade de Sheffield (Reino Unido) subliñou tres carencias principais no Espazo Europeo de Investigación en materia de envellecemento: a falta de vínculos entre os centros de excelencia, a duplicación de esforzos e a ausencia dunha perspectiva europea coordinada. Para contrarrestalo, a Unión Europea impulsa diversas accións para o fomento da investigación en envellecemento de forma coordinada. O informe recolle “os principais fitos” alcanzados durante o últimos vinte anos.

Entre outros, destacan o Observatorio europeo sobre Envellecemento e Persoas Maiores, o Eurobarómetro, a celebración do Ano Europeo das persoas maiores e da solidariedade entre xeracións, o Primeiro Forum europeo en envellecemento ou a creación da Plataforma Europea de Envellecemento (AGE).

O futuro pasa por desenvolver unha folla de ruta da investigación en Envellecemento, que forme parte da axenda política, apoie este tipo de iniciativas con fondos dos Estados membros ou a concesión de bolsas e organización de foros onde pór en común todas as ideas.