Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Sete motivos polos que podes perder a custodia dos teus fillos

Ter una vida desordenada, desatender as necesidades dos menores e mesmo pór aos nenos en contra do outro proxenitor poden causar a perda da garda e custodia
Por Blanca Álvarez 6 de Agosto de 2021
Motivos perder custodia
Imagen: pixydust8605

Nas sentenzas de divorcio a custodia dos nenos pode ser compartida ou atribuírse a un pai cun réxime de visitas paira o outro proxenitor. A maioría dos pais cumpre á perfección a súa tarefa de coidar aos fillos que lles adxudicou o xuíz. Por iso, modificar as condicións e retirar a custodia ao proxenitor que a ten asignada é un proceso complexo. Paira levalo a efecto deben darse algunhas condicións que se explican neste artigo, como que o custodio os desatenda, teña que ingresar en prisión ou poña aos menores en contra do outro pai. Ademais, hai que lembrar que a retirada da custodia non é irreversible e pódese recuperar cando cambien as circunstancias que a provocaron.

Por que motivos pódenche quitar a custodia dun fillo

Poden un pai ou una nai ser nocivos paira os seus fillos? Non é o habitual, pero hai ocasións en que se estima que o menor debe ter o mínimo contacto con algún dos seus proxenitores (ou os dous) e procédese a quitar a custodia dos fillos.

Outras veces modifícanse as condicións, e pásase a garda dun pai a outro porque as circunstancias persoais do custodio fan moi difícil que a vida do pequeno véxase alterada o menos posible (o traslado a outra cidade por formar una nova familia ou situacións parecidas).

En casos extremos, si ambos os proxenitores móstranse incapaces ou irresponsables paira criar aos seus fillos e cumprir as súas obrigacións como pais, retíraselles a patria potestade e outórgase a custodia dos netos aos avós, a algún familiar ou a institucións públicas.

Razones para quitar la custodia
Imaxe: Paco Solís

Con todo, en xeral, quitar a custodia dos fillos é complexo, aínda que igual que hai razóns que contan paira conseguir a custodia dun fillo, hai diversos motivos, como os seguintes, paira retirala:

1. Ter una conduta e modo de vida desordenados

Hai veces nas que os comportamentos dos proxenitores interferen na estabilidade do neno, e si o pai ou a nai custodio ten un comportamento que pon en perigo a seguridade do menor, os tribunais poden adxudicarlle a custodia ao outro proxenitor.

A situación manterase só ata que o comportamento perigoso modifíquese. Ademais, si teñen una nova parella e esta ameaza a seguridade do neno física ou emocionalmente, as condicións pódense variar e conceder a custodia ao outro pai.

2. Non manter nin coidar aos fillos

O pai ou a nai que ten a custodia pode ver como se lle retira a garda dos seus pequenos por neglixencias no seu coidado, hixiene ou alimentación, e por unha atención médica deficiente. Tamén si non ten escolarizados aos menores ou lles permite faltar a clase de maneira continuada.

Por exemplo, a Fiscalía de Seguridade Viaria propuxo hai uns anos que cando os pais fosen multados até en tres ocasiones por non levar aos seus nenos no coche co sistema de retención apropiado, fosen examinados polo Fiscal de Menores e valorásese tomar medidas de protección, como vixilancia protectora ou a suspensión de tutela.

3. Ingresar nun centro penal

Cando o proxenitor que ten a custodia debe pasar un tempo no cárcere, o outro proxenitor pode pedir a custodia. Neste caso é sinxelo que consiga a modificación das condicións, en especial si a estancia prevese longa.

4. Ter antecedentes de violencia ou abusos

Por suposto, si algún dos fillos recibiu violencia física, emocional ou sexual dun proxenitor, leste pode perder a custodia. Nestes casos de extrema gravidade, podería chegar a perder a patria potestade.

5. Ter una adicción

O pai ou a nai non serán aptos paira coidar dos seus fillos, si abusan de drogas ou alcol e esta circunstancia altera a súa día a día e a súa capacidade paira dedicarse aos seus fillos. Por suposto, hai que demostrar que o consumo destas sustancias afecta o coidado dos seus pequenos e á estabilidade física ou emocional dos menores.

6. Utilizar aos fillos contra o outro proxenitor

Hai sentenzas que retiraron a custodia ao pai ou nai custodio por utilizar aos fillos en contra do outro, e vulnerar así os dereitos dos seus fillos. Estes menores padecen a síndrome de alienación parental (SAP), un trastorno mental provocado pola instrumentalización emocional do pequeno por parte dun dos proxenitores en contra do outro. Nestes casos, a custodia pode ser retirada.

7. Traslado que cambie en exceso a vida dos menores

Si o pai ou a nai que ten a custodia trasládase a outro lugar de residencia (por traballo ou por calquera outra causa) e a vida dos seus fillos vai cambiar por iso de forma substancial, o outro proxenitor podería pedir a custodia e serlle concedida. A razón é que o que se busca sempre é a estabilidade dos menores (non convén variar de colexio, de amigos, de ambiente, etc.).

Retirar custodia hijos
Imaxe: Barney Moss

Como funciona o procedemento de retirada de custodia

Retirar a custodia do neno ao proxenitor que a ten asignada é un asunto delicado e complexo. O proceso debe facerse coas debidas garantías e pensando sempre no interese dos menores, así como en protexer o seu dereito a estar cos seus pais.

  • Deben intervir os servizos sociais, psicólogos e outros profesionais afectos ao xulgado que, tras entrevistarse con todas as partes implicadas, poidan chegar a unha avaliación sobre si a relación paternofilial é beneficiosa ou prexudicial paira os nenos.
  • Ademais, hai que ter probas que demostren a ineptitude do custodio e tamén convén ter testemuñas.
  • Tras examinar todo, do mesmo xeito que valora un xuíz paira dar a custodia, o xuíz será tamén quen decidirá si modifica as condicións de garda e custodia, e emitirá una sentenza.

É irreversible a retirada da custodia? Quitar a custodia a un pai ou una nai non é una decisión irreversible. O feito de que unhas determinadas circunstancias leven a quitar a garda dos fillos a un dos pais non implica que pasado o tempo, e modificadas as condicións, o proxenitor non poida ver como se lle reintegra.

Diferenzas entre patria potestade e custodia

Son dous conceptos xurídicos moi distintos, pero que moitas persoas confunden.

Patria potestade

É o conxunto de dereitos e deberes que teñen os pais respecto dos seus fillos menores de idade. Así, os proxenitores teñen o deber de velar polos fillos, telos na súa compañía, alimentalos, educarlles, darlles una formación integral  e administrar os seus bens.

Céntrase na relación paternofilial, con independencia da relación entre os proxenitores, e téñena os dous —salvo en casos extremos—. É irrenunciable, persoal e intransferible.

Custodia

A custodia céntrase na convivencia diaria dos fillos cos seus proxenitores, e pode tela uno só deles, decidíndose quen será o pai custodio en función do ben do menor. Paira procurar o maior beneficio dos fillos cada vez esténdese máis o uso da custodia compartida, pola que pai e nai comparten a partes iguais as tarefas de criar e coidarlles.