Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Testamento solidario: un xesto altruísta paira mellorar o futuro

Co testamento solidario destínase parte da herdanza a organizacións e entidades non lucrativas co fin de apoiar causas solidarias e benéficas
Por Beatriz Portinari 8 de Decembro de 2021
firma herencia testamento legado solidario
Imagen: andibreit

Os españois outorgaron máis de 23 millóns de euros a causas benéficas en 2020 grazas á inclusión de entidades sen ánimo de lucro nas súas últimas  vontades. Fixérono a través do testamento solidario, una doazón que se pode incluír en calquera tipo de testamento. Paira levalo a cabo, só fai falta ser maior de 14 anos e estar en plenas facultades mentais no momento da firma. Explicámosche as reviravoltas deste tipo de legados, como se fan e que se pode doar.

Que é o testamento solidario?

Ao acto polo que una persoa dispón paira despois da súa morte de todos os seus bens ou de parte deles chámase testamento. Así o define o artigo 667 do Código Civil. Nos últimos anos observouse una tendencia á alza dos chamados legados solidarios, un xesto altruísta paira repartir a herdanza ou parte dela a favor de organizacións e entidades non lucrativas, co obxectivo de apoiar causas solidarias e contribuír a mellorar o futuro das próximas xeracións.

Segundo os datos da plataforma Haztestamentosolidario.org –que reúne a 21 da grandes ONG españolas–, en 2019 esta forma de colaboración creceu un  24,7 % respecto de 2018 en todo o mundo e en 2020, os españois doaron máis de 23 millóns de euros a ONG a través de testamentos solidarios. De feito, calcúlase que no pasado ano 616.513 persoas fixeron testamento ante notario e, destas, 1.026 incluíron una ou máis institucións benéficas entre os seus beneficiarios, un 53 % máis que fai 10 anos.

Pero o testamento solidario non é algo novo. A tradición remóntase a principios do século XIX, aínda que por aquel entón non fose voluntario. Mándaa pía forzosa foi un tributo obrigatorio que se debía incluír nos testamentos, decretado polas Cortes de Cádiz en 1811, destinado a axudar aos prisioneiros e ás viúvas da Guerra de Independencia. Este importe recadábase aos herdeiros no mesmo enterro e non desapareceu até 1845. En Navarra mantense  o concepto de manda pía como últimas vontades benéficas que poden incluírse no documento de sucesión.

A que iniciativas podo doar?

As iniciativas que se poden financiar a través do legado solidario son tantas como causas apoian as entidades non lucrativas: desde unha pequena ONG local que acompaña e agarraches aos anciáns que viven sós nun barrio, por exemplo, até campañas internacionais de vacinación en países en vías de desenvolvemento. Iniciativas ambientais, como a conservación de especies en perigo de extinción, creación de escolas, apoio á infancia ou a poboación migrante, investigacións científicas e redes que axudan ás familias afectadas por enfermidades son só algúns exemplos do destino das doazóns.

legado solidario ong
Imaxe: Julia M Cameron

Que podo doar nun legado solidario?

“Non existe cantidade mínima nin tope máximo que se poida doar no testamento solidario: nós coñecemos casos tanto de herdanzas moi altas como moi baixas. O único que hai que ter claro é que cada granito de area suma: 100, 200 euros fan moito”, describe Alhelí Quintanilla, coordinadora da campaña ‘Haztestamentosolidario.org’.

Cales son os bens legados máis frecuentes? Diñeiro en metálico, a maior parte das veces, pero tamén se leiga con frecuencia inmobles que serven paira ser casas de acollida ou aloxar familiares de enfermos que son ingresados noutra provincia. Pódese deixar tamén obras de arte, xoias, vehículos ou nomear beneficiarios en seguros de vida.

Quen pode facer un testamento solidario?

Os únicos dous requisitos paira poder realizar un legado solidario son ser maior de 14 anos e estar en plenas facultades mentais no momento da firma do documento. É dicir, ese testamento será válido –si non ten correccións ou cambios posteriores– incluso aínda que o testador perda as súas facultades mentais tempo despois de habelo asinado.

En España, o testamento solidario non é una figura legal en si mesma, senón que se rexe polo Código Civil e a lexislación propia de certos territorios, como Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra, Galicia ou Tiroteares.

Tres formas de deixar a herdanza

O legado solidario pódese incluír nos tres tipos de testamento que existen en España:

  • Ológrafo. Escrito a man, con data exacta, vontade inequívoca, datos persoais e firma de puño e letra, sen formalización ante notario nin testemuñas. Aquí pódese deixar por escrito a que organizacións quérese incluír como herdeiras e que parte do legado deséxase doar. Pero para que sexa efectivo requirirá dun procedemento de certificación ante notario (chamado tecnicamente de adveración e protocolización) que é complexo e no que adoitan aflorar conflitos. En moitas ocasións estes testamentos acaban no xulgado ao non haber intervención nin asesoramento notarial.
  • Pechado. Entrégase en sobre pechado ante un notario, sen desvelar nin as intencións nin a quen se quere doar que bens. O notario só será o encargado de certificar o acto de entrega do testamento e conservará do prego pechado e selado até o falecemento. Realízase sen asesoramento, polo que este documento podería presentar erros de fondo e forma.
  • Aberto. É a fórmula recomendada polas entidades non lucrativas si queremos realizar un legado solidario. Consiste en acudir ao notario e transmitirlle a nosa vontade de deixar una parte dos nosos bens a unha entidade benéfica. O notario pode así asesorar de forma imparcial sobre o proceso, redactar o contido do testamento con sujeción á lei e os detalles a petición do testador e controlar a legalidade do documento. Este trámite custa de media uns 40 euros e é revocable, é dicir, en calquera momento, ao longo da vida ou si cambian as nosas circunstancias persoais, familiares ou económicas, pódese cambiar de idea, acudir de novo ao notario e modificar o testamento.

Mitos e dúbidas frecuentes sobre o testamento solidario

Pódese desheredar aos herdeiros forzosos e deixalo todo a unha ONG?

Una das preguntas máis habituais sobre calquera tipo de testamento, pero sobre todo sobre o que pretende incluír un legado solidario, é saber se se pode desheredar aos herdeiros forzosos e deixalo todo a unha ONG. “A resposta é ‘non’. A lexítima é una parte da herdanza –variable na súa contía, dependendo de que herdeiros forzosos concorran– que hai que deixar obrigatoriamente a determinados parentes, sexan descendentes, ascendientes ou cónxuxe”, explica Teresa Barea, portavoz do Consello Xeral do Notariado (CGN).

Só una persoa solteira, sen descendentes nin ascendientes vivos, podería deixar os seus bens a quen queira: pode ser todo o seu patrimonio ou só una parte a unha ONG, a varias, a un afillado ou amigo, a quen sexa, con total liberdade. Pero si tivese fillos, cónxuxe ou proxenitores vivos, a lexítima sempre se ten que respectar.

legado solidario colaboracion
Imaxe: Andrea Piacquadio

A desheredación, que significa privar a alguén da súa herdanza lexítima, só pode facerse se concorre algunha das causas graves taxadas establecidas na lei, como malos tratos, delitos graves ou ameazas.

Cando facer un testamento solidario?

Outro dos mitos máis estendidos está relacionado coa idea de asociar o facer un testamento a unha fase final da vida. O Consello Xeral do Notariado recomenda que se empezo a informar e considerar este documento nunha fase nova ou a metade da vida, sen esperar a unha enfermidade terminal ou algún acontecemento tráxico paira pór en orde as disposicións e vontades, xa que un final imprevisto pode ser máis levadío (e económico) se os herdeiros teñen claras as vontades, formalizadas ante notario.

Que recomendan os expertos antes de facer un legado solidario?

“Se nos expomos facer un legado solidario, a nosa recomendación é que se busque toda a información posible sobre a entidade ou entidades coas que se quererá colaborar nun futuro. Pódese deixar unha porcentaxe do patrimonio que se teña ao final da vida, por exemplo, coa tranquilidade de saber que podemos cambiar de opinión. É recomendable incluír os datos completos e fiscais da ONG coa que queremos colaborar. E comunicar á organización a nosa intención”, resume Barea.

Testamento solidario: herdanza ou legado?

Convén diferenciar tamén entre “legatarios e herdeiros” cando dispomos quen asumirá a xestión do noso patrimonio cando xa non esteamos.

O legado é aquel ben ou dereito concreto que se deixa ao legatario, sexa persoa física ou xurídica, que recibe só isto e non as débedas do causante. Como peculiaridade, os legados son bens “limitados” que nunca poderán prexudicar a parte de lexítima dos herdeiros forzosos. Débese incluír por escrito e especificando de que ben se trata, se queremos facer este legado a favor dalgunha organización sen ánimo de lucro.

Por outra banda, a herdanza é o conxunto de “bens, dereitos e obrigacións” que non desaparecen co falecemento da persoa, é dicir, inclúe o positivo e negativo do patrimonio. A herdanza divídese, cando hai descendencia, en tres terzos iguais:

  • a “lexítima estrita”, repartida de forma igualitaria entre os descendentes.
  • o “terzo de mellora”, que se debe repartir entre os descendentes, pero non necesariamente en partes iguais (pódese beneficiar a un fillo sobre outro).
  • o “terzo de libre disposición”, que pode deixarse a quen se elixa, sexa persoa física ou xurídica, non necesariamente familiar, e aquí inclúense as entidades sen ánimo de lucro coas que poderiamos colaborar.

No caso dos legados solidarios, a vantaxe é que a maior parte das entidades están exentas do imposto de sucesións e doazóns. Se o doas a unha persoa física, sempre estará suxeito a gravame, pero cando o destinatario é una entidade de corte benéfico, entra dentro de una exención. Se cumpren os requisitos establecidos pola lexislación fiscal, teñen esa exención para que lles chegue realmente o capital doado e póidano empregar con utilidade pública.

O último paso do testamento solidario consiste en custodiar e rexistrar este documento. O testamento orixinal queda en notaríaa, a casa levaremos una copia e o notario enviará a comunicación de que se asinou ese testamento ao Rexistro Xeral de Actos de Última Vontade do Ministerio de Xustiza. Aquí os herdeiros poderán consultar, previa presentación do certificado de defunción e solicitude correspondente, cantos testamentos asinamos ao longo da nosa vida, cal foi o último que está en vigor e a que notaría debemos acudir paira consultalo e solicitar copia. Será nese momento cando coñezamos, entre as últimas vontades do testador, cales serán as futuras causas e iniciativas benéficas que poderán financiarse grazas ao seu altruísmo.